Projekt "Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fantazja"


Fantazja Edyta Romanowska w okresie od 1.12.2016 do 31.08.2018 realizuje projekt pn. „Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fantazja”, którego celem jest przyczynienie się do zwiększenia liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej oraz do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez:

  • utworzenie i utrzymanie 100 nowych miejsc przedszkolnych, w tym 6 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym Fantazja w Pępowie,
  • realizację 2400 godzin grupowych zajęć dodatkowych dla łącznie 100 uczniów przedszkola, w tym 6 uczniów z niepełnosprawnością,
  • realizację 1850 godzin indywidualnych zajęć dodatkowych dla 6 uczniów z niepełnosprawnością
  • podjęcie działań udoskonalających kompetencje 8 osób z kadry przedszkola.

W wyniku realizacji projektu zwiększy się dostęp do edukacji przedszkolnej na terenie gm. Żukowo, w tym także dostęp dla dzieci z niepełnosprawnościami, wzrośnie udział dzieci w wieku przedszkolnym w zajęciach edukacyjnych wzmacniających kompetencje kluczowe, a także zwiększą się kompetencje objętej wsparciem kadry przedszkola.

Wartość projektu ogółem wynosi: 2 494 605,30 PLN
Dofinansowanie projektu ze środków UE wynosi: 2 120 414,51 PLN


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020